AUTOR

majakcentrum

O NÁS

Centrum MAJÁK je školské zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi.

V záujme zdravého vývinu Vášho dieťaťa ponúkajú odborníci (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, sociálny pracovník) pomoc v oblasti zdravotných postihnutí.

ČÍTAŤ VIAC

FIE – Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania

Metóda, ktorá má v sebe potenciál akcelerovať naše myslenie, zvyšovať našu efektivitu učenia, naučiť nás pracovať s chybou, priniesť radosť a kľud do našej práce. Motto metódy znie: „Nechajte ma chvíľku… , ja si to rozmyslím.“   Metóda inštrumentálneho obohacovania je založená na neopakovateľnej myšlienke a teórii profesora Reuvena Feuersteina. Inštrumentálne obohacovanie poskytuje iný, netradičný […]

ČÍTAŤ VIAC