SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

NÁŠ TÍM…

Mgr. Miroslava Ormandyová

riaditeľka centra, špeciálny pedagóg

PaedDr. Zuzana Čuriková

zástupkyňa riaditeľky, špeciálny pedagóg

PhDr. Peter Ormandy

sociálny terapeut

Mgr. Monika Táčovská

logopéd, špeciálny pedagóg

Mgr. Katarína Búryová

psychológ

Mgr. Jana Pešková

externý psychológ

Lenka Kolarovičová

office manager