SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

FIO – METÓDA INŠTRUMENTÁLNEHO OBOHACOVANIA

PROFESORA R. FEUERSTEINA

Podstatou metódy je stimulácia kognitívneho rozvoja, ktorý umožňuje školský, sociálny a osobnostný rast. Feuersteinova metóda predstavuje prepracovaný systém orientovaný na rozvoj zručností myslieť a učiť sa. Inštrumentálne obohacovanie sa využíva u bežnej populácie a u nadaných detí ako stimulačný a podporný prostriedok.