O NÁS

Centrum MAJÁK je školské zariadenie poradenstva a prevencie v Seredi.

V záujme zdravého vývinu Vášho dieťaťa ponúkajú odborníci (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, sociálny pracovník) pomoc v oblasti zdravotných postihnutí.

ČÍTAŤ VIAC

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok

spracovanie agendy a vyšetrení

Utorok

08:00 – 12:00 obed 12:30 – 16:00

Streda

08:00 – 12:00 obed 12:30 – 16:00

Štvrtok

08:00 – 12:00 obed 12:30 – 16:00

Piatok

08:00 – 12:00 obed 12:30 – 16:00

Po dohode možný aj termín mimo otváracích hodín za úhradu.

PONÚKAME POMOC DEŤOM

• s mentálnym postihnutím
• s rečovým postihnutím
• s telesným postihnutím
• s pervazívnymi vývinovými poruchami
• s vývinovými poruchami učenia

• so zrakovým postihnutím
• so sluchovým postihnutím
• s viacnásobným postihnutím
• s poruchami správania podmienenými sociálne

Radi Vás vypočujeme a Vášmu dieťaťu venujeme toľko času, koľko potrebuje.