SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

FILIÁLNA TERAPIA

Ide o jedinečný prístup, ktorý používajú odborníci vyškolení v terapii hrou na výcvik rodičov, aby sa títo sami stali terapeutmi pre vlastné deti.

Používané prostriedky sú:

  • didaktická výučba
  • demonštrácia hrových stretnutí
  • hrové polhodinky doma
  • supervízia
  • podporná atmosféra

Rodičia sa učia základné princípy a zručnosti na dieťa zameranej terapie hrou, ako:

  • reflektívne počúvanie, rozpoznávanie a pomenúvanie pocitov dieťaťa
  • terapeutické zadávanie hraníc, budovanie sebavedomia dieťaťa
  • štruktúrovanie povinnej týždennej polhodinky s vlastným dieťaťom za použitia špeciálneho súboru hračiek
Rodičia sa učia ako vytvoriť neposudzujúce, chápajúce a akceptujúce prostredie, ktoré zlepšuje vzťah rodiča s dieťaťom, podporuje osobnostný rast a zmenu dieťaťa aj rodiča