SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

TERAPIA HROU

Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie, presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným spôsobom komunikácie rozprávanie.

V herni sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa.

Ak deti môžu vyjadrovať svoje pocity a myšlienky pomocou špeciálnych hračiek v spoločnosti vyškoleného terapeuta, ktorý im rozumie, začnú sa cítiť lepšie.