SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

KUPOZ

Špeciálno-pedagogické reedukačné cvičenie pre deti s diagnózou ADHD a ADD, teda pre deti s poruchou pozornosti a sústredenosti.

Celá terapia je intenzívnou trojmesačnou aktivitou, ktorú vykonáva rodič spoločne s dieťaťom každý deň 20 minút v domácom prostredí.

 

Pri terapii sa využíva špeciálny zošit, ktorý si treba objednať.